KAI HAL HAI = 你好嗎

AP KIDR HO = 你係邊度

AP NE KHANA KHA YA= 你食左飯未

AP KIDR JARE HO = 你去緊邊