ЂОРЂЕ ВЕЉКОВИЋ
(ĐORĐE VELJKOVIĆ)

Име и презиме, Ime i prezime, Name and lastname

Шифра потврде 7453094-166818
Потврда је ВАЛИДНА!
Šifra potvrde 7453094-166818
Potvrda je VALIDNA!
Confirmation code 7453094-166818
Report is VALID!